Regulaminy promocji

Promocja cenowa

Niniejszy regulamin stanowi modyfikację regulaminu sklepu internetowego www.malahit.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo.
Niniejszy regulamin daje możliwość Klientom sklepu www.malahit.pl zakupu produktów w sklepie internetowym www.malahit.pl po cenach niższych od cen
standardowych/katalogowych.
Produkty objęte niniejszą promocją będą oznaczane w sposób, który wskazuje ich cenę standardową/katalogową oraz cenę promocyjną.

Produkty będą obejmowane niniejszą promocją do wyczerpania zapasów lub do momentu odwołania promocji, co może nastąpić w każdym czasie bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zamówień, w których miejsce dostawy znajduje się na obszarze Polski. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdzie regulamin sklepu internetowego www.malahit.pl.

Promocje nie ulegają łączeniu*
* „chyba, że regulamin danej promocji stanowi wyraźnie inaczej”.